Making WordPress.org


Ignore:
Timestamp:
02/22/2021 01:09:30 AM (3 years ago)
Author:
dd32
Message:

Mobile Update styles.

See #5626.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • sites/trunk/wordpress.org/public_html/style/wp4.css.map

    r10560 r10707  
    1 {"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,yEAAkD;;AAElD,kDAAkD;AAClD;;QAEA,UAAA,CAAA,WAAA,EAAA;AACA,oBAAkB,UAAA,EAAA;AAClB;kBACA,mBAAiC,CAAA,oBAAA,EAAA;AACjC,aAAI,iBAAwB,EAAA;AAC5B,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAA,sBAAA,EAAA;;AAEA;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,iBAAA;CACA,wBAAY;CACZ,kBAAA;CACD,YAAA;CACC;AACD,kDAAY;;AAEZ,YAAA,iEAAA,CAAA,YAAA,EAAA;;AAEA;;CAEC,eAAe;CAChB;;AAEA;CACC,oBAAc;CACd,0BAAgB;CAChB,cAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAe;CACf,oBAAA;CACA,eAAe;CAChB;;AAEA;CACC,wBAAoB;CACrB;;AAEA,QAAC,oBAAA,EAAA;;AAED;;CAEC,eAAe;CAChB,sBAAA;CACC,oBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CAChB;;AAEA,MAAA,iCAAA,EAAA;;AAEA,OAAA,kBAAY,EAAA;;AAEZ,yNAA2B,wBAAA,EAAA;;AAE3B,qBAAA,sBAAA,EAAA;;AAEA,YAAA,iCAAA,EAAA;;AAEA,UAAC,eAAA,EAAA;;AAED;;CAEC,sFAAsF;CACvF,iBAAA;CACC,gBAAA;CACD;;AAEA;CACC,iBAAA;CACD;;AAEA;CACC,kBAAA;CACD;;AAEA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACA,iBAAA;CACA,eAAA;CACC;;AAED,+CAAC;AACD;CACC,mBAAA;CACA,aAAA;CACA,WAAA;CACA,YAAA;CACA,WAAA;CACD,iBAAA;CACC,oBAAoB;CACrB,UAAA;CACA,6BAAA;CACC;;AAED,uIAAA;AACA;;CAEC,0BAAA;CACA,2BAAA;CACA,mBAAA;CAAA,+CAAiB;CAClB,uCAAA;CACC,sBAAA;CACA,2BAAA;CACA,mBAAA;CACA,eAAA;CACD,eAAA;CACC,gBAAA;CACA,mBAAA;CACA,iBAAA;CACA,aAAA;CACD,UAAA;CACC,oBAAY;CACb,wBAAA;CACC,sBAAA;CAEA,SAAS;CAAV,YAAA;CAEC,gBAAgB;CAAjB;;AAGA;iEACiE;AAAjE;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,eAAA;CACC,0BAAY;CACb;;AAGA;CAAA,YAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,YAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,eAAA;CACA,0BAAA;CACC;;AAGD;CAAA,aAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAED;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,YAAA;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CACC,eAAe;CAAhB,kBAAA;CACC,kBAAA;CACA;;AAGD;CAAC,iBAAA;CACA,0BAAA;CAEA,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAA/D,sBAAA;CACA,mBAAA;CACC;;AAED;CACC,wBAAA;CACA;;AAED;CACA,wBAAA;CACC;;AAED;CACC,wBAAY;CACb;;AAGA;CAAC,eAAA;CACA,aAAA;CACA,UAAA;CAEA,iBAAiB;CAAlB,WAAA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,UAAA;CAEC,mBAAmB;CAApB;;AAGA,KAFC;;AAID;CACC,iBAAiB;CAAlB,eAAA;CACA,YAAA;CAAC;;AAID;CAAA,gBAAA;CACC,aAAA;CACA;;AAGD;CADC,mBAAA;CACA,cAAA;CACA,YAAA;CAGA,oBAAoB;CAArB,mBAAA;CACC,iBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,sBAAA;CACC,aAAA;CACD;;AAGA;CADC,eAAA;CAEA,+EAAA;CACA,oCAAA;CAEA,4BAA4B;CAA7B,aAAA;CACC,qBAAgB;CACjB;;AAGA;CADC,gBAAA;CAGA,eAAe;CAAhB,+CAAA;CAAC,UAAA;CACA;;AAID;CAFC,WAAA;CAGA,eAAA;CACA,aAAA,CAAA,uCAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,kBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,aAAa;CACd;;AAGA;CAHC,aAAA;CAKA,sBAAsB;CAAvB,kBAAA;CAFC,iCAAA;CACA;;AAMD;CAJC,oBAAA;CACA,UAAA;CACA,gBAAA;CAKA,iBAAA;CACA,aAAA;CACA,aAAA;CACD,eAAA;CAHC,YAAA;CACA,gBAAA;CAKA,cAAA;CAEA,qCAAqC;CAAtC,2BAAA;CAHC,mBAAA;CACA;;AAMD;CAAC,YAAA;CACA;;AAID;CAAC,YAAA;CACD,6BAAA;CACC,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACD,aAAA;CAAC,YAAA;CAEA,oBAAA;CACD,oFAAA;CACC,6BAAA;CACD,6BAAA;CAAC,yBAAA;CAGA,iBAAiB;CAAlB,UAAA;CAAC,WAAA;CACA;;AAID;CADC,mBAAA;CAEA,WAAA;CACA,UAAA;CACA,iBAAA;CACA,eAAU;CACX,oBAAA;CACC,iBAAA;CACA,iBAAA;CACA,UAAA;CAEA,8BAA8B;CAA/B,sBAAA;CACA,eAAA;CACC;;AAED;CACA,QAAA;CAAC;;AAID;CAAA,kBAAA;CAAC,qBAAA;CACA;;AAID;CAAC,0EAAA;CACA,iBAAc;CACf,eAAA;CACC,kBAAY;CACZ,mBAAa;CACb,cAAA;CAEA,gBAAgB;CAAjB,YAAA;CAEC,aAAa;CACb;;AAED;;;;CAGC,eAAA;CACD;;AAEA;CACA,kBAAA;CACC;;AAGD;CAAC,+BAAA;CACA,YAAW;CACZ,WAAA;CACA,UAAA;CACC,iBAAA;CACA,WAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,WAAA;CACC,eAAA;CACA;;AAGD;CAAC,sBAAA;CACA,aAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,UAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,aAAA;CACC,kBAAA;CAEA,aAAa;CAAd,mBAAA;CAEC,iBAAiB;CAAjB;;AAGD;;CACC,cAAA;CACA;;AAGD;CAAA,UAAA;CADC,gBAAA;CAGA;;AAED;CACC,YAFA;CAGA;;AAED;CACA,YAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,cAAA;EACC;CAEA;;AAED;CACC;EAAA,eAAA;EACC,YAAA;EACF,uBAAA;EACA,kBAAA;EACC,aAAA;EACA;CAEA;EAAD,mBAAA;EADC;CACA;;AAKD;CAFC,iBAAA;CACA,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,UAAA;CAGA,WAAA;CACA,eAAA;CACA,YAAA;CACD,oBAAA;CACC,mBAAA;CACA,yBAAA;CACD,oBAAA;CACC,mBAAA;CACD,gBAAA;CACC,yBAAA;CACD,eAAA;CACA,aAAA;CACC,kBAAA;CACD,wCAAA;CAEC,gCAAgC;CAAjC,yBAAA;CACA,oCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,sBAAA;CACC,YAAA;CACD,4BAAA;CACC,+BAAA;CACA,uBAAA;CACD,UAAA;CACC,aAAA;CACA,cAAA;CACD,aAAA;CACA,YAAA;CACC,iBAAA;CACD,uBAAA;CAEC,sBAAsB;CAAvB,gCAAA;CACC,oCAAA;CACA;;AAGD;CAAA,oBAAA;CACA,iCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,gBAAA;CACA,mBAAA;CACC;;AAGD;CACC,iBAAiB;CAAlB,iBAAA;CACC,uBAAgB;CACjB;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,iBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACA,kBAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,eAAA;EACC;CAEA;;AAED;CACC;EACC,aADA;EACD;CAEA;EAAD,aAAA;GACA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,gBAAA;EAEE;CAAD;;AAGD;;CAEC;EAAA,cAAA;EACA,oBAAA;EACC;;CAGD;EAAA,YAAA;EACC,mBAAa;EACd;;CAGA;EAAC,aAAA;EAEA,mBAAmB;EAApB,aAAA;EACC,kBAAW;EACZ;;CAEA;EACC,eAAA;EACA;;CAGD;EAAC,iBAAa;EACd,WAAA;EACA,kBAAA;EACC,WAAA;EACA,aAAA;EAEA,mBAAmB;EAApB,YAAA;EADC,iBAAA;EAGA;;CAGD;EAAA,YAAA;EACC,kBAAA;EACD;;CAGA;EAAA,eAAA;EADC,aAAA;EAGA;;CAED;EACA,aAAA;EACC;;CAGD;EAAC,SAAA;EACA,UAAA;EACA,mCAAA;EAEA,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EAEC,yBAAyB;EAA1B;;CAGA;;EACC,YAAA;EACA,mBAAA;EACD,UAAA;EACC,SAAA;EACA,UAAA;EACD,mCAAA;EAEC,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EAEC,sBAAsB;EAAvB;;CAGA;;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACC,mCAAA;EAEA,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EACA,0BAAA;EACC;;CAGD;EAAC,oBAAA;EACA,0BAAA;EAEA,cAAc;EAAf,iBAAA;EAEC,aAAa;EAAb;;CAGD;;EACA,wBAAA,gDAAA;EACC,kBAAY;EACb,SAAA;EACC,OAAA;EAEA,YAAY;EAAb,cAAA;EACA,WAAA;EACD;;CAEC;EACC,YAAA;EACA;;CAGD;EAAA,aAAA;EAEC,kBAAkB;EAClB;;CAED;;;;EAGA,cAAA;EAEC,gBAAgB;EAAjB,kBAAA;EAEC,eAAe;EAAf;;CAGD;;EACA,mCAAA;EACA;;CAEA;EACC,cAAA;EACF;;CAEC;EAEC,qBAAqB;EACrB,YAAY;EAAd;CACC;;;AAGD;CACC,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC;EACD,wBAAA;EACC;;CAGA;EAAA,gBAAA;EACC,UAAA;EACD;;CAGA;EACC,YAAY;EACZ,aAAa;EAAd,cAAA;EACC;;;CAGD;EACD,gBAAA;EACC;;CAEA;EAEC,gBAAgB;EAAlB,YAAA;EACA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,cAAA;EACC;CACD;;AAGA;CAAC,oBAAA;CAEA,iBAAiB;CAAlB,kBAAA;CACA,iCAAA;CACC;;AAGD;CACC,iBAAiB;CAAlB,mBAAA;CACA,YAAA;CACC;;AAGD;CACC,gBAAgB;CAAjB,gBAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CAAC,sDAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,gBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CAEC,oBAAoB;CACpB;;AAED;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA2BA;AAEA;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;;CAMC,kBAAA;CACA,2BAAA;CACD,mBAAA;CACC,+BAAA;CACA,+BAAA;CACA,+BAAe;CACf,gBAAA;CACA,sBAAA;CACA,kBAAA;CACA,kBAAA;CACD,aAAA;CACC,kBAAiB;CAClB,eAAA;CACA,UAAA;CACC,kBAAA;CACA,iBAAA;CAEA,sBAAsB;CAAvB,oBAAA;CACA,yBAAA;CAEC;;AAED,yEAAyE;AACzE;;;;CAGA,eAAA;CAEC,WAAW;CAAX;;AAGD;;CACA,gBAAA;CACC,gBAAgB;CAChB,iBAAA;CACA,mBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;;;CAGC,gBAAgB;CACjB,mBAAA;CAEC,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC,gBAAgB;CAChB;;AAED;;;CAEA,mBAAA;CACC,mBAAe;CACf,aAAA;CACA,gBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,eAAA;CAEC,iBAAiB;CACjB;;AAED;;;;CAGA,gBAAA;CAEC,aAAa;CAAd,kBAAA;CAEC,gBAAgB;CAChB;;AAED;;;CAEA,kBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,qBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,sBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,kBAAA;CAEC,qBAAqB;CAArB;;AAGD;;CACC,cAAc;CACd;;AAED;CACA,cAAA;CAEC;;AAED,8CAA8C;AAC9C;;;;CAGC,iBAAA;CACA,aAAY;CACb,yBAAA;CAEC,yBAAyB;CAA1B,mBAAA;CAEC,YAAY;CACZ;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;CAKC,oBAAA;CACA,sBAAA;CACA,oCAAA;CAEA,oCAAoC;CAArC,YAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CAEC,yBAAyB;CACzB;;AAED;;;;;;;;;;;;CAYC,oBAAoB;CAArB,mBAAA;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;;;;;;;CAOC,sBAAsB;CAAvB,mDAAA;CAEC,mDAAmD;CACnD;;AAED;;;;;;;;CAOA,iBAAA;CA7BC,mBAAA;CAgBA,4DAAA;CAdD,4DAAA;CAgCC,mCAAmC;CAApC,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD;CACC,sBAAsB;CAAvB,4FAAA;CAEC,4FAA4F;CAC5F;;AAED;;;;;;;;;;CASC,+BAAA;CACA,8BAAA;CACA,oCAAA;CACD,oCAAA;CACA,0BAAA;CACC,gBAAA;CACA,qCAAA;CAEA,mCAAmC;CAApC,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD,iFADC;AAED;CAAC,iBAAA;CACD,UAAA;CACC,yBAAgB;CACjB,yBAAA;CACC,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,gBAAA;CAEA,UAAU;CAAX,cAAA;CACC,WAAA;CACD;;AAEA;CAEC,2BAA2B;CAC3B;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;;;;CAGA,oBAAA;CACC,sCAAsB;CACtB,oCAAA;CACA,oCAAA;CAEA,YAAY;CAAb,sBAAA;CAEC,0FAA0F;CAC1F;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAoB;CAArB,sBAAA;CAEC,YAAY;CACZ;;AAED;;;;CAGA,yDAAA;CAEC,yDAAyD;CACzD;;AAED;;;;;;;;CAOC,oBAAoB;CACpB,sBAAA;CAEA,0CAA0C;CAA3C,0CAAA;CAEC,oBAAoB;CACpB;;AAED;;;;;;CAKA,+BAAA;CACC,iCAAgB;CAChB,oCAAA;CACD,oCAAA;CAEC,0BAA0B;CAA3B,gBAAA;CAEC,oDAAoD;CACpD;;AAED;;+EACA;AAEA;CAAC,sBAAA;CACA,aAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,uBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAGD;CAAC,yBAAA;CACA,iBAAA;CAEA,sBAAsB;CAAvB,mBAAA;CACC,YAAA;CACA;;AAED;CACC,aAAA;CACA;;AAED;CACC,YAAA;CACA;;AAGD;CAAA,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,mCAAA;CACC,mCAAmB;CACnB;;AAGD;CAAA,mBAAA;CAEC,WAAW;CACX;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;CACC;;;;EAGC,gBAAA;EACF,aAAA;EACE,oBAAA;EACF,mBAAA;EAEE,kBAAkB;EAClB,uBAAuB;EAAzB;CAEC;;;AAGD,KADC;;AAED;CACA,oBAAA;CACC;;AAED;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CAAA,eAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CACC,8BAA8B;CAC9B,gBAAgB;CAAjB,4BAAK;CAEJ;;;AAGD,KADA;;AAEA;CACA,iBAAA;CACA;;AAGA;CACC,kBAAkB;CAAnB,mBAAA;CACC,oBADD;CACA;;AAGA;CACA,oBAAA;CAAA;;AAIA;CACC,gBAAgB;CAAjB,mBAAA;CACC,+BAAA;CACA;;AAGD;CAAA,gBAAA;CADC,kBAAA;CAGA;;AAED;CACC,0BAFD;CAGC;;AAED;CAFA,oBAAA;CAKC;;AAED;CACC;EAAA,iCAAA;EAhCD,yBAAA;EACA,kBAAA;EAkCC;CACD;EACC,iBAAA;EAFD;CAKC;AACD;CACC;EAHA,gBAAA;EACA;CAIA;EACD,kCAAA;EACC,0BAAA;EAFD;CAKC;AACD;CACC;EAAC,gBAAA;EAFF;CAIC;EACD,kCAAA;EAFA,0BAAA;EAKE;CACD;AACD;CACC;;EAFD,WAAA;EAIE;;CAED;EAFD,mBAAA;EACA;;CAKC;EACD,iBAAA;EAFA;;CAEA;EAKE,eAAe;EAAjB,mBAAA;EAFA;CAIA;;AAGA;CAAA,YAHA;CAIA,eAlBA;CAmBA;;AAEA,SAAA,YAAA,EAHC;AAID,SAAA,aAlBA,EAAA;AAmBA,SAAA,aAlBC,EAAA;AAmBD,SAAS,aAAa,EAAE;AACxB,SAAA,aAAA,EAAA;AACA,SAAA,aAHA,EAAA;AAIA,SAAA,aAHA,EAAA;AAIA,SAAA,aAAC,EAAA;AAED,SAAS,aAAa,EAAE;AAAxB,UAAA,aAAA,EAAA;AAEA,UAJC,aAAA,EAAA;AAKD,UAJC,aAAA,EAAA;;AAMD;CAHA,cAAA;CACC,sDAAA;CACD;;AAMA;CAAA,iCAAA;CACC,oBAAgB;CACjB;;AAGA;CAHA,gBAAA;CAKC,eAAe;CAAhB,iBAAA;CAFA,qBAAA;CACA;;AAMA;CAAC,kBAAA;CAFD,gBAAA;CACC,iCAAA;CAKA,oBAAoB;CAArB,eAAA;CAFA,oBAAA;CACA;;AAMA;CACC,kBAAkB;CAAnB,eAAA;CAjBC,oBAAA;CAgBA;;AAMD;CAAA,iBAAA;CAFA,oBAAA;CAIC;;AAED;CAFC,kBAAA;CACD;;AAKA;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,kBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,gBAAA;CAhCA;;AAmCD;CACC,iBAAA;CACD;;AAGA;CAlEA,mBAAA;CAoEC,iBAAiB;CAAlB,oBAAA;CAFA,mBAAA;CACC;;AAMD;CAHA,YAAA;CA5CA,YAAA;CAiDA,aAAA;CACC,mBAAA;CACA,QAAA;CAHA,OAAA;CAKA,wDAAA;CACD,mCAAA;CAEC,2BAA2B;CAC3B,6BAA6B;CAA9B;AAEA;;;CAGC;EAAD,2DAAA;EArEC;CAuEA;;AAED;CANA,yBAAA;CAQC;;AAED;CArBA,6BAAA;CAuBC;;AAED;CANA,6BAAA;CACA;;AAEA;CAdA,iBAAA;CACA;;AAyBA;CAAA,iBAAA;CAFA,aAAA;CAlBA;;AAwBA;CArBA,iBAAA;CAuBC;;AAGD;CAAC,eAAA;CACD,aAAA;CApCA,aAAA;CAsCC,mBAAA;CApCD,8BAAA;CAuCC,+BAA+B;CAAhC,gCAAA;CACC,iCAA8B;CAC/B;;AAGA;CArCA,8BAAA;CAuCC,+BAA+B;CAAhC,gCAAA;CAFC,iCAAA;CACD;;AAMA;CAPC,kBAAA;CAQA,gBAAa;CAFd,aAAA;CAIC,oBAAA;CAFA,uBAAA;CACD,aAAA;CAKC,oBAAoB;CAArB,YAAA;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAa;CAAd,oBAAA;CAEC,iCAAiC;CAHlC;;AAMA;;CAFA,YAAA;CACA,gBAAA;CACA,iBAAA;CACA,8BAAA;CAIC,kBAAA;CAFD,kBAAA;CAIC,qBAAqB;CAFtB,qBAAA;CACA,sBAAA;CAKC,kBAAkB;CAAnB,qBAAA;CAEC,cAAc;CAHf;;AAMA;;CAFA,oCAAA;CACA,sBAAA;CACA,gCAAA;CACA,oBAAA;CACA,YAAA;CACA;AACA,uCAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,yCAAA,iBAAgB,EAAA;AAChB,yCAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,gDAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,4CAAA,iBAAA,EAAA;AACA,0CAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,yCAAgB,iBAAA,EAAA;AAIhB,0CAAA,iBAA0C,EAAiB;AAF3D,uCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,4CAAqC,iBAAmB,EAAA;AACxD,uCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,2CAHC,iBAAA,EAAA;AAID,uCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,qCAAA,iBAAA,EAHoB;AAKpB,4CAA4C,iBAAiB,EAAE;AAA/D,sCAAA,iBAAqC,EAAA;AAFrC,0CAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,uCAAA,iBAHgB,EAAA;;AAKhB,kCAAA,iBAAuC,EAAA;AAFvC,oCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,oCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,2CAHC,iBAAA,EAAA;AAID,uCAAkC,iBAAmB,EAAA;AAFrD,qCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,oCAAA,iBAtBA,EAAA;AAuBA,qCAAA,iBAHqB,EAAA;AAIrB,kCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,uCAAkC,iBAAmB,EAAA;AACrD,kCAAgC,iBAAmB,EAAA;AACnD,sCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,qCAHA,iBAAA,EAAA;AAIA,kCAAA,iBAHC,EAAA;AAID,gCAAA,iBAPA,EAAA;AASA,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAA1D,iCAAA,iBAAA,EAAA;AAEA,qCAJC,iBAAA,EAAA;AAKD,kCADoB,iBAAA,EAAA;;AAGpB;CArCA,gBAAA;CAsCC,mBAAA;CAEA,aAAa;CAAd,kBAAA;CAFA,mBAAA;CAIC;;AAED;CACC,eAAA;CAFD;;AAKA;CACC,eAAA;CACD;;AAGA;CAAA,iBAHA;CAKC,0BAA0B;CAA3B;;AAGA,QADA,YAAA,CAAA;;AAGA;CAPC,eAAA;CASA,iBAAiB;CAAlB,gBAAA;CAFA,iBAAA;CACC;;AAMD;CAAA,eAAA;CACA,gBAAA;CANA;;AAUA;CACC,qBAAqB;CAAtB,iCAAA;CACC,oBAAA;CACD;;AAGA;CAHA,iCAAA;CAKC,gBAAgB;CAAjB,kBAAA;CANA,eAAA;CAKC;;AAMD;CAAA,YAAA;CANA,eAAA;CAQC;;AAGD;CAAA,wEAAA;CAnDA,kBAAA;CAqDC;;AAED;CANA,iBAAA;CAQC;;AAGD;CAAA,yBAAA;CACA,6BAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAa;CAAd,mBAAA;CAFA,oBAAA;CACC;;AAMD;CACC,gBAAgB;CAAjB,iBAAA;CAFC,oBAJA;CAKA;;AAKD;CAFC,mBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,kBAAA;CAFC,mBAAA;CAIA;;AAED;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,yEAAA;CAFC,mBAAA;CAIA;;AAED;CAFC,kBAAA;CACA;;AAKD;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAHA,sDAAA;CACA,YAAA;CAIC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,iBAAA;CAFC,oBAAA;CAHD;;AASA;CAFA,oBAAA;CAHA;;AAUA;CAAA,2EAAA;CACC,mBAAA;CAFD;;AAMA;CAAC,YAAA;CACA,eAAA;CAFA,eAAA;CAKA,6BAA6B;CAA9B,8BAAA;CACC,0BAAY;CArBZ;;AAyBD;CAAA,eAAA;CANA,iBAAA;CAQC;;AAGD;CAHA,YAAA;CAIC,eAAA;CACA,aAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,oBAAA,CAAA,wBAAA;CACA,gBAAA,CAAA,mCAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,eAAA;EACC;CAEA;;AAED;CAAC;EAFA,iBAAA;EAIC;;CAED;EACC,eAAW;EAFb;;CAKC;EACD,YAAA;EANC;;CASA;EAEC,gBAAgB;EAAlB,WAAA;EACC;CAEA;;AAED;CAAC;EAND,iBAAA;EAQE;;CAED;EAND,eAAA;EAKC;;CAKA;EAFD,YAAA;EAlBA;;CA5BA;EAsDE,gBAAgB;EAAlB,WAAA;EACC;CACD;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,YAAA;CACC,sBAHC;CAID;;AAED;CAFA,aAAA;CACA;;AAMA;CAAC,YAAA;CACD,YAAA;CACC,mBAAA;CAFD,yBAAA;CAlBA,gBAAA;CAwBC,sBAAsB;CAAvB,0BAAA;CAFA,eAAA;CACA;;AAMA;CAAC,mFAAa;CACb,oCAAqB;CAFrB,4BAAA;CAKA,aAAa;CAAd,aAAA;CAEC,qBAAqB;CACrB;;AAED;;;CAGC;EAAD,oEAAA;EACC;CAFD;;AAMA;CAAC,oBAAA;CAEA,0BAA0B;CAA3B,qBAAA;CAFA,oBAAA;CAlBA;;AAwBA;CANC,mBAAA;CAdD;;AAyBA;CAAA,iBAAA;CAFA,UAAA;CACC;;AAMD;CAAC,aAAA;CAFD,eAAA;CAIC,YAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,aAAA;CAFA,gCAAA;CAIC;;AAED;CAFA,0BAAA;CAHA;;AASA;CApCA,YAAA;CA+BA;;AAUA;CAAC,oBAAoB;CACrB,0BAAA;CAFC,yBAAA;CACA,6BAAA;CAIA,oBAAA;CAEA,YAAY;CAAb,YAAA;CAFC,YAAA;CACA;;AAMD;CAAA,qBAAA;CAFA,oDAAA;CAIC;;AAED;CAFA,iBAAA;CAHC;;AASD;CACC,eAAA;CACD;;AAGA;CAPC,oBAAA;CASA,mBAAmB;CAApB,mBAAA;CACA,mBAAA;CAFC;;AAMD;CACC,2DAA2D;CAA5D,oBAAA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,0BAA0B;CAA3B,sBAAA;CAFC,YAAA;CAIA;;AAED;CACA,oBAAA;CACA;;AAEA;CAEC,mBAAmB;CAApB;;AAGA,OARC,oBAAA,EAAA;;AAUD;CAPA,oBAAA;CAQC,0BAAA;CACA,wBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,eAAA;CACC,iBAAA;CACA;;AAED;CACA,UAAA;CAFA;;AAMA;CAAA,gBAAA;CACA,eAAA;CACC,wBAPA;IAQA,qBAAA;CAEA;AAAD;CACC,kBAAA;CACA;;AAGD;CAPC,YAAA;CAQA,kBAAA;CAEA,yBAAyB;CAA1B,oBAAA;CAFA,mBAAA;CACA;;AAKA;CACA,oBAAA;CAFC;;AAMD;CAAC,kBAAA;CACD,mBAAA;CACC,OAAA;CAEA,YADA;CAEA;AACD;CAAC;EACD,mBAAA;EAFA,mBAAA;EAIC;CACD;EAEE,aAAa;EAAf,mBAAA;EACC;CACD;;AAGA;CAAA,2BAAA;CACA,qBAAA;CACC,mBAAA;CANA,uCAAA;CASA,+BAA+B;CAAhC,wCAAA;CACC,gCAA0B;CAC3B;;AAGA;CAAC,0BAAA;CAEA,YAAY;CAAb,YAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,sBAAA;CACA;;AAED;CANA,0BAAA;CAKC;;AAKD;CAEC,gBAAgB;CAHhB;;AAKD;;CAEA,uBAAA;CAFC;AAKD;;CACA,eAAA;CAFA;;AAMA;CACC,gBAAgB;CAAjB,aAAA;CACA,yBAAA;CACC;;AAGD;CACC,0BAA0B;CAA3B,YAAA;CACA,kBAAA;CAFA;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAArB,iBAAA;CACA,iBAAA;CACC;;AAGD;CACC,mBAAmB;CAApB,yBAAA;CArBA,UAAA;CAuBC;;AAGD;CAAC,UAAA;CACD,kBAAA;CAEC,mBAAmB;CAApB,WAAA;CACC,iBAAA;CACD;;AAGA;CAPA,0BAAA;CASC,gBAAgB;CAAjB,YAAA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CArCA,mBAAA;CAuCC,cAAc;CAAd,kBAAA;CAEA,yBAAyB;CAA1B,2BAAA;;CADA;;AAMA;CAAC,iBAAA;CAFA,cAAA;CAIA,aAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,yBAAA;CAEC,2BAA2B;CAA5B;;AAGA;;CAEC,0BAA0B;CAA3B,0BAAA;CACC,2BAAA;CACA;;AAED;CACA,aAAA;CACC;;AAGD;CACC,wBAAwB;CAAzB,gBAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CAAA,0BAAA;CACA,mBAAA;CAFA;;AAKA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,+BAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAFA,mBAAA;CAIC;;AAED;CAFA,qCAAA;CAIC;;AAED;CAEC,8BAA8B;CAA9B;;AAGD;;CACC,0BAAA;CACD;;AAEA;CACC,YAAA;CAFD;;AAMA;CAAA,eAAA;CACA,iBAAA;CAFC;;AAMD;CACC,iBAAiB;CAAlB,oBAAA;CACA,gBAAA;CACC;;AAGD;CACC,WAAW;CAAZ,aAAA;CAEC,gBAAgB;CAAjB;;AAEA,gBAAA,gBAAA,EAAA;;AAGA,oBADC,kBAAA,CAAA;;AAED;CACC,aAAA;CACD;;AAGA;CAPC,gBAAA;CASA,iBAAiB;CAAlB,aAAA;CACC,eAAA;CACD;;AAGA;CAAA,4BAAA;CAEC,kBAAkB;CAAnB;;AAGA,cARA,iBAAA,EAAA;;AAUA;CAjEC,mBAAA;CAkEA;AAED;CAHA,aAAA;CAHA,gBAAA;CAKC,mBAAA;CAKA,2BAA2B;CAA5B,YAAA;CACC,oBAAA;CACD;;AAGA;CAAA,sDAAA;CACA,iBAAA;CAFC;;AAKD;CACC,oBAAA;CACD;;AAGA;CAAA,UAAA;CACA,aAAA;CANA;;AAUA;CAAA,iBAAA;CANA,YAAA;CAKC;;AAKD;CACA,UAAA;CAFC;;AAMD;CACC,mBAAmB;CAApB,gBAAA;CAFC,iCAAA;CAHD;;AASA;CAFC,eAAA;CAIA;;AAGD;CAAA,gBAAA;CAFC,mBAAA;CAIA;;AAED;CACC,oBAAA;CAFD;;AAKA;CANC,aAAA;CA7BD;;AAwCA;CAAA,kBAAA;CANC,iBAAA;CAQA;;AAGD;CAHC,WAAA;CACD,iBAAA;CAIC,oBAAA;CACD,oBAAA;CACC,0BAAA;CACD,mBAAA;CAFA,qDAAA;CAKC,gBAAgB;CAAjB,2BAAA;CACA,mBAAA;CAFA;;AAMA;CAAC,YAAA;CAFD,kBAAA;CAHA,eAAA;CASC,oBAAoB;CAArB,YAAA;CAFA,oBAAA;CAIC;;AAGD;CAHC,iCAAA;CAIA,aAAA;CAEA,0BAA0B;CAA3B,iBAAA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,iBAAA;CAEA,iCAAiC;CAAlC,oBAAA;CACC,iBAAA;CACA;;AAED;CACA,iBAAA;CACC;;AAGD;CAAA,YAAA;CACA,oBAAA;CACA;;AAGA;CACC,eAAe;CAAhB,iBAAA;CAFC,eAAA;CAIA;;AAED;CACC,8BAAA;CAFD;;AAKA;CACC,oBAAY;CACb;;AAGA;CACC,YAAY;CACZ,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC;;;AAED,mBAAA,iBAAA,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAGA,yBADA,iBAAA,EAAA;;AAEA;CAEC,gBAAgB;CAChB;;AAED,iCADA,gBAAA,EAAA;;;AAGA;CACC,qBAAA;CACD;;AAGA;CAHA,YAAA;CAIC,iBAAA;CACA,kBAAA;CACD,mBAAA;CAFC,gCAAA;CAIA,kBAAA;CAFD,oBAAA;CAKC,kBAAkB;CAAnB,gBAAA;CACC,YAAA;CAFD;;AAMA;CAAA,gBAAA;CACA,YAAA;CACC;;AAGD;CACC,iBAAiB;CAAlB,gBAAA;CACA,mBAAA;CAFC;;AAMD;CAAA,YAAA;CACA,mBAAA;CACC;;AAGD;CACC,gBAAgB;CAAjB,YAAA;CACC,oBAAY;CACb;;AAGA;CAAA,YAAA;CAEC,iCAAiC;CAAlC;;AAEA,qBAAA,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AAGA,KADC,aAAA,CAAA,8BAAA,EAAA;;AAED;CANA,YAAA;CAQC;;AAED;CACC,qBAAA;CAFD;;AAKA;CAFA,cAAA;CAIC;;AAGD;CAAA,cAAA;CAFA,gBAAA;CAIC;;AAED;CACC,cAAA;CAFD;;AAKA;CACA,WAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAa,CAAC,6CAA6C;CAA5D,cAAA;CAFC,mBAAA;CAID;;AAGA;CAAA,YAAA;CACC,eAAA;CAFA,YAAA;CACD,aAAA;CAIC,mBAAA;CACA,UAAA;CACD,SAAA;CACC,wBAAA;CACA,iFAAyB;CACzB,mCAAA;CAEA,2BAA2B;CAA5B,iCAAA;CAEC,yBAAyB;CACzB;;AAED;;;CAGC;EAAD,uEAAA;EAEE;CAAF;;AAGA,2DAJA;;AAMA;CAHC,cAAA;CAID;AAEA;CAAC,mBAHD;CAIC;;AAGD;CAAC,eAAA;CAEA,wBADD;CAEC;;AAED;CACC,mBADD;CAEC;;AAED;CAAC,aAAA;CAED,sBAAA;CACC;;AAED;CACC;EAAD,qBAAA;EAAA,sBAAA;EAAA,kBAAA;EAAA,qBAAA;EAAA,cAAA;EACA,iBAAA,CAAA,gEAAA;EACA,oBAAA;EAEE;;CACF;EACA,6BAAA;EAAA,iBAAA;EAAA,0BAAA;EAAA,kBAAA;EAAA,SAAA;EACA,oBAAA;EACC;;CAEA;EACD,6BAAA;EAAA,iBAAA;EAAA,0BAAA;EAAA,kBAAA;EAAA,SAAA;EAEC,gCAAiB;EAAjB,6BAAiB;EAAjB,wBAAiB;EACjB;CAAA;;AAGD;;;CAEC,mBAAA;CAEA;AACD;CAAA,mBAAA;CACA;;AAGA;CACA,WAAA;CAAA,+BAAA;CACA,4BAAA;CAEA,uBAAA;CAAC,oBAAA;CACA;AACD;CACC,iBAAA;CAEA,mBADA;CAEA;AACD;;;CAGC,kBADC;CAED;;AAED;CACC,aADA;CAEA,kBAAC;CACD,kBAAiB;CACjB;AACD;CACC,iBAAiB;CACjB;AACD;CACC,kBAAkB;CAClB;AACD;CACC,eAAe;CACf,mBAAgB;CAChB;AACD;CACC;EACC,kBAAkB;EACnB,qBAAA;EAAA,qBAAA;EAEC,sBAAY;EACZ,cAAA;EACA,wBAAwB;EACzB,oBAAA;EACC,gBAAgB;EAChB;CACD;;;;;;;;EAQC,eAAA;EACA,YAAY;EAAb,sBAAA;EAEC;;CAED;EACA,kBAAA;EAAA,YAAA;EAFC;;CAMD;;;EADA,kBAAA;EACA,mBAAA;EAIA;;CAGA;;;EAEA,oBAAA;EACA;;CAGA;;IAEA;;CAEA;EAAC,kBAAA;EAEA,YAAA;EAAD,WAAA;EAEC,UAAA;EACA,+BAAA;EACA,4BAA4B;EAA7B,uBAAA;EAEC,gBAAgB;EAChB;CACD;EAAD,aAAA;EACC,WAAA;EAND,UAAA;EASC,+BAAA;EACD,4BAAA;EACC,uBAAA;EAAA,gBAAA;EACA;CAEA;EAAA,kBAAA;EACD,mBAAA;EACC,eAAA;EACA,mBAAA;EAEA,oBAAA;EACD,8BAAA;EACC;;CAEA;;IAFC;;CAKD;EAFC,iBAAA;EACA;CAKD;AACD;CACC;EAHC,eAAA;EACD;CAKA;EACA,eAAA;EAHD,YAAA;EAIE,oBAAA;EACA;CAED;AACD;CACC;EAHA,iBAAA;EAKA;CACA;EAAD,YAAA;EACC;CAEA;EAAC,YAAA;EAEA;;CAED;EAAA,YAAA;EAEC,WAAW;EACZ;;CAEA;EAAC,gBAAA;EACF,2BAAA;EAFC,iBAAA;EAKA,eAAA;EAAA,YAAA;EACD,iBAAA;EAFC;CAKA;EACA,eAAA;EAAA,WAAA;EACD,qBAAA;EACE,uBAAA;EAEA,yBAAyB;EAC1B;CACA;EAAD,cAAA;EAEC;;CAEA;EACD,qBAAA;EACE,+BAA+B;EAC/B,4BADD;EAEC,uBAAuB;EAAzB;CACC;EACA,gBAAA;EACA,YAAA;EAEA,eAAgB;EAAjB;CACC;EACA,iBAAA;EAEC,gBAAgB;EAAlB;;CAEC;EAEC,YAAY;EAAd;CACC;;;AAGD;;GAEC;;CAGD;CACC,iBAAA;CACA,gBAAA;CACA,UAAU;CACV,gBAAgB;CAChB,kBAAkB;CAClB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
     1{"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,yEAAkD;;AAElD,kDAAkD;AAClD;;QAEA,UAAA,CAAA,WAAA,EAAA;AACA,oBAAkB,UAAA,EAAA;AAClB;kBACA,mBAAiC,CAAA,oBAAA,EAAA;AACjC,aAAI,iBAAwB,EAAA;AAC5B,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAA,sBAAA,EAAA;;AAEA;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,iBAAA;CACA,wBAAY;CACZ,kBAAA;CACD,YAAA;CACC;AACD,kDAAY;;AAEZ,YAAA,iEAAA,CAAA,YAAA,EAAA;;AAEA;;CAEC,eAAe;CAChB;;AAEA;CACC,oBAAc;CACd,0BAAgB;CAChB,cAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAe;CACf,oBAAA;CACA,eAAe;CAChB;;AAEA;CACC,wBAAoB;CACrB;;AAEA,QAAC,oBAAA,EAAA;;AAED;;CAEC,eAAe;CAChB,sBAAA;CACC,oBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CAChB;;AAEA,MAAA,iCAAA,EAAA;;AAEA,OAAA,kBAAY,EAAA;;AAEZ,yNAA2B,wBAAA,EAAA;;AAE3B,qBAAA,sBAAA,EAAA;;AAEA,YAAA,iCAAA,EAAA;;AAEA,UAAC,eAAA,EAAA;;AAED;;CAEC,sFAAsF;CACvF,iBAAA;CACC,gBAAA;CACD;;AAEA;CACC,iBAAA;CACD;;AAEA;CACC,kBAAA;CACD;;AAEA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACA,iBAAA;CACA,eAAA;CACC;;AAED,+CAAC;AACD;CACC,mBAAA;CACA,aAAA;CACA,WAAA;CACA,YAAA;CACA,WAAA;CACD,iBAAA;CACC,oBAAoB;CACrB,UAAA;CACA,6BAAA;CACC;;AAED,uIAAA;AACA;;CAEC,0BAAA;CACA,2BAAA;CACA,mBAAA;CAAA,+CAAiB;CAClB,uCAAA;CACC,sBAAA;CACA,2BAAA;CACA,mBAAA;CACA,eAAA;CACD,eAAA;CACC,gBAAA;CACA,mBAAA;CACA,iBAAA;CACA,aAAA;CACD,UAAA;CACC,oBAAY;CACb,wBAAA;CACC,sBAAA;CAEA,SAAS;CAAV,YAAA;CAEC,gBAAgB;CAAjB;;AAGA;iEACiE;AAAjE;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,eAAA;CACC,0BAAY;CACb;;AAGA;CAAA,YAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,YAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,eAAA;CACA,0BAAA;CACC;;AAGD;CAAA,aAAA;CACC,wBAAA;CACA;;AAED;CACC,wBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,YAAA;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CACC,eAAe;CAAhB,kBAAA;CACC,kBAAA;CACA;;AAGD;CAAC,iBAAA;CACA,0BAAA;CAEA,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAA/D,sBAAA;CACA,mBAAA;CACC;;AAED;CACC,wBAAA;CACA;;AAED;CACA,wBAAA;CACC;;AAED;CACC,wBAAY;CACb;;AAGA;CAAC,eAAA;CACA,aAAA;CACA,UAAA;CAEA,iBAAiB;CAAlB,WAAA;CACC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,UAAA;CAEC,mBAAmB;CAApB;;AAGA,KAFC;;AAID;CACC,iBAAiB;CAAlB,eAAA;CACA,YAAA;CAAC;;AAID;CAAA,gBAAA;CACC,aAAA;CACA;;AAGD;CADC,mBAAA;CACA,cAAA;CACA,YAAA;CAGA,oBAAoB;CAArB,mBAAA;CACC,iBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,sBAAA;CACC,aAAA;CACD;;AAGA;CADC,eAAA;CAEA,+EAAA;CACA,oCAAA;CAEA,4BAA4B;CAA7B,aAAA;CACC,qBAAgB;CACjB;;AAGA;CADC,gBAAA;CAGA,eAAe;CAAhB,+CAAA;CAAC,UAAA;CACA;;AAID;CAFC,WAAA;CAGA,eAAA;CACA,aAAA,CAAA,uCAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,kBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,aAAa;CACd;;AAGA;CAHC,aAAA;CAKA,sBAAsB;CAAvB,kBAAA;CAFC,iCAAA;CACA;;AAMD;CAJC,oBAAA;CACA,UAAA;CACA,gBAAA;CAKA,iBAAA;CACA,aAAA;CACA,aAAA;CACD,eAAA;CAHC,YAAA;CACA,gBAAA;CAKA,cAAA;CAEA,qCAAqC;CAAtC,2BAAA;CAHC,mBAAA;CACA;;AAMD;CAAC,YAAA;CACA;;AAID;CAAC,YAAA;CACD,6BAAA;CACC,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACD,aAAA;CAAC,YAAA;CAEA,oBAAA;CACD,oFAAA;CACC,6BAAA;CACD,6BAAA;CAAC,yBAAA;CAGA,iBAAiB;CAAlB,UAAA;CAAC,WAAA;CACA;;AAID;CADC,mBAAA;CAEA,WAAA;CACA,UAAA;CACA,iBAAA;CACA,eAAU;CACX,oBAAA;CACC,iBAAA;CACA,iBAAA;CACA,UAAA;CAEA,8BAA8B;CAA/B,sBAAA;CACA,eAAA;CACC;;AAED;CACA,QAAA;CAAC;;AAID;CAAA,kBAAA;CAAC,qBAAA;CACA;;AAID;CAAC,0EAAA;CACA,iBAAc;CACf,eAAA;CACC,kBAAY;CACZ,mBAAa;CACb,cAAA;CAEA,gBAAgB;CAAjB,YAAA;CAEC,aAAa;CACb;;AAED;;;;CAGC,eAAA;CACD;;AAEA;CACA,kBAAA;CACC;;AAGD;CAAC,+BAAA;CACA,YAAW;CACZ,WAAA;CACA,UAAA;CACC,iBAAA;CACA,WAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,WAAA;CACC,eAAA;CACA;;AAGD;CAAC,sBAAA;CACA,aAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,UAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAGD;CAAA,aAAA;CACC,kBAAA;CAEA,aAAa;CAAd,mBAAA;CAEC,iBAAiB;CAAjB;;AAGD;;CACC,cAAA;CACA;;AAGD;CAAA,UAAA;CADC,gBAAA;CAGA;;AAED;CACC,YAFA;CAGA;;AAED;CACA,YAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,cAAA;EACC;CAEA;;AAED;CACC;EAAA,eAAA;EACC,YAAA;EACF,uBAAA;EACA,kBAAA;EACC,aAAA;EACA;CAEA;EAAD,mBAAA;EADC;CACA;;AAKD;CAFC,iBAAA;CACA,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,UAAA;CAGA,WAAA;CACA,eAAA;CACA,YAAA;CACD,oBAAA;CACC,mBAAA;CACA,yBAAA;CACD,oBAAA;CACC,mBAAA;CACD,gBAAA;CACC,yBAAA;CACD,eAAA;CACA,aAAA;CACC,kBAAA;CACD,wCAAA;CAEC,gCAAgC;CAAjC,yBAAA;CACA,oCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,sBAAA;CACC,YAAA;CACD,4BAAA;CACC,+BAAA;CACA,uBAAA;CACD,UAAA;CACC,aAAA;CACA,cAAA;CACD,aAAA;CACA,YAAA;CACC,iBAAA;CACD,uBAAA;CAEC,sBAAsB;CAAvB,gCAAA;CACC,oCAAA;CACA;;AAGD;CAAA,oBAAA;CACA,iCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,gBAAA;CACA,mBAAA;CACC;;AAGD;CACC,iBAAiB;CAAlB,iBAAA;CACC,uBAAgB;CACjB;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,iBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACA,kBAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,eAAA;EACC;CAEA;;AAED;CACC;EACC,aADA;EACD;CAEA;EAAD,aAAA;GACA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,gBAAA;EAEE;CAAD;;AAGD;;CAEC;EAAA,cAAA;EACA,oBAAA;EACC;;CAGD;EAAA,YAAA;EACC,mBAAa;EACd;;CAGA;EAAC,aAAA;EAEA,mBAAmB;EAApB,aAAA;EACC,kBAAW;EACZ;;CAEA;EACC,eAAA;EACA;;CAGD;EAAC,iBAAa;EACd,WAAA;EACA,kBAAA;EACC,WAAA;EACA,aAAA;EAEA,mBAAmB;EAApB,YAAA;EADC,iBAAA;EAGA;;CAGD;EAAA,YAAA;EACC,kBAAA;EACD;;CAGA;EAAA,eAAA;EADC,aAAA;EAGA;;CAED;EACA,aAAA;EACC;;CAGD;EAAC,SAAA;EACA,UAAA;EACA,mCAAA;EAEA,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EAEC,yBAAyB;EAA1B;;CAGA;;EACC,YAAA;EACA,mBAAA;EACD,UAAA;EACC,SAAA;EACA,UAAA;EACD,mCAAA;EAEC,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EAEC,sBAAsB;EAAvB;;CAGA;;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACC,mCAAA;EAEA,oCAAoC;EAArC,iCAAA;EACA,0BAAA;EACC;;CAGD;EAAC,oBAAA;EACA,0BAAA;EAEA,cAAc;EAAf,iBAAA;EAEC,aAAa;EAAb;;CAGD;;EACA,wBAAA,gDAAA;EACC,kBAAY;EACb,SAAA;EACC,OAAA;EAEA,YAAY;EAAb,cAAA;EACA,WAAA;EACD;;CAEC;EACC,YAAA;EACA;;CAGD;EAAA,aAAA;EAEC,kBAAkB;EAClB;;CAED;;;;EAGA,cAAA;EAEC,gBAAgB;EAAjB,kBAAA;EAEC,eAAe;EAAf;;CAGD;;EACA,mCAAA;EACA;;CAEA;EACC,cAAA;EACF;;CAEC;EAEC,qBAAqB;EACrB,YAAY;EAAd;CACC;;;AAGD;CACC,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC;EACD,wBAAA;EACC;;CAGA;EAAA,gBAAA;EACC,UAAA;EACD;;CAGA;EACC,YAAY;EACZ,aAAa;EAAd,cAAA;EACC;;;CAGD;EACD,gBAAA;EACC;;CAEA;EAEC,gBAAgB;EAAlB,YAAA;EACA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,cAAA;EACC;CACD;;AAGA;CAAC,oBAAA;CAEA,iBAAiB;CAAlB,kBAAA;CACA,iCAAA;CACC;;AAGD;CACC,iBAAiB;CAAlB,mBAAA;CACA,YAAA;CACC;;AAGD;CACC,gBAAgB;CAAjB,gBAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CAAC,sDAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,gBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CAEC,oBAAoB;CACpB;;AAED;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA2BA;AAEA;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;;CAMC,kBAAA;CACA,2BAAA;CACD,mBAAA;CACC,+BAAA;CACA,+BAAA;CACA,+BAAe;CACf,gBAAA;CACA,sBAAA;CACA,kBAAA;CACA,kBAAA;CACD,aAAA;CACC,kBAAiB;CAClB,eAAA;CACA,UAAA;CACC,kBAAA;CACA,iBAAA;CAEA,sBAAsB;CAAvB,oBAAA;CACA,yBAAA;CAEC;;AAED,yEAAyE;AACzE;;;;CAGA,eAAA;CAEC,WAAW;CAAX;;AAGD;;CACA,gBAAA;CACC,gBAAgB;CAChB,iBAAA;CACA,mBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;;;CAGC,gBAAgB;CACjB,mBAAA;CAEC,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC,gBAAgB;CAChB;;AAED;;;CAEA,mBAAA;CACC,mBAAe;CACf,aAAA;CACA,gBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,eAAA;CAEC,iBAAiB;CACjB;;AAED;;;;CAGA,gBAAA;CAEC,aAAa;CAAd,kBAAA;CAEC,gBAAgB;CAChB;;AAED;;;CAEA,kBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,qBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,sBAAA;CAEC,wBAAwB;CAAxB;;AAGD;;CACA,kBAAA;CAEC,qBAAqB;CAArB;;AAGD;;CACC,cAAc;CACd;;AAED;CACA,cAAA;CAEC;;AAED,8CAA8C;AAC9C;;;;CAGC,iBAAA;CACA,aAAY;CACb,yBAAA;CAEC,yBAAyB;CAA1B,mBAAA;CAEC,YAAY;CACZ;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;CAKC,oBAAA;CACA,sBAAA;CACA,oCAAA;CAEA,oCAAoC;CAArC,YAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CAEC,yBAAyB;CACzB;;AAED;;;;;;;;;;;;CAYC,oBAAoB;CAArB,mBAAA;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;;;;;;;CAOC,sBAAsB;CAAvB,mDAAA;CAEC,mDAAmD;CACnD;;AAED;;;;;;;;CAOA,iBAAA;CA7BC,mBAAA;CAgBA,4DAAA;CAdD,4DAAA;CAgCC,mCAAmC;CAApC,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD;CACC,sBAAsB;CAAvB,4FAAA;CAEC,4FAA4F;CAC5F;;AAED;;;;;;;;;;CASC,+BAAA;CACA,8BAAA;CACA,oCAAA;CACD,oCAAA;CACA,0BAAA;CACC,gBAAA;CACA,qCAAA;CAEA,mCAAmC;CAApC,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD,iFADC;AAED;CAAC,iBAAA;CACD,UAAA;CACC,yBAAgB;CACjB,yBAAA;CACC,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,gBAAA;CAEA,UAAU;CAAX,cAAA;CACC,WAAA;CACD;;AAEA;CAEC,2BAA2B;CAC3B;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;;;;CAGA,oBAAA;CACC,sCAAsB;CACtB,oCAAA;CACA,oCAAA;CAEA,YAAY;CAAb,sBAAA;CAEC,0FAA0F;CAC1F;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAoB;CAArB,sBAAA;CAEC,YAAY;CACZ;;AAED;;;;CAGA,yDAAA;CAEC,yDAAyD;CACzD;;AAED;;;;;;;;CAOC,oBAAoB;CACpB,sBAAA;CAEA,0CAA0C;CAA3C,0CAAA;CAEC,oBAAoB;CACpB;;AAED;;;;;;CAKA,+BAAA;CACC,iCAAgB;CAChB,oCAAA;CACD,oCAAA;CAEC,0BAA0B;CAA3B,gBAAA;CAEC,oDAAoD;CACpD;;AAED;;+EACA;AAEA;CAAC,sBAAA;CACA,aAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,uBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAGD;CAAC,yBAAA;CACA,iBAAA;CAEA,sBAAsB;CAAvB,mBAAA;CACC,YAAA;CACA;;AAED;CACC,aAAA;CACA;;AAED;CACC,YAAA;CACA;;AAGD;CAAA,mCAAA;CACA,mCAAA;CACC;;AAGD;CAAA,mCAAA;CACC,mCAAmB;CACnB;;AAGD;CAAA,mBAAA;CAEC,WAAW;CACX;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;CACC;;;;EAGC,gBAAA;EACF,aAAA;EACE,oBAAA;EACF,mBAAA;EAEE,kBAAkB;EAClB,uBAAuB;EAAzB;CAEC;;;AAGD,KADC;;AAED;CACA,oBAAA;CACC;;AAED;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CAAA,eAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CACC,8BAA8B;CAC9B,gBAAgB;CAAjB,4BAAK;CAEJ;;;AAGD,KADA;;AAEA;CACA,iBAAA;CACA;;AAGA;CACC,kBAAkB;CAAnB,mBAAA;CACC,oBADD;CACA;;AAGA;CACA,oBAAA;CAAA;;AAIA;CACC,gBAAgB;CAAjB,mBAAA;CACC,+BAAA;CACA;;AAGD;CAAA,gBAAA;CADC,kBAAA;CAGA;;AAED;CACC,0BAFD;CAGC;;AAED;CAFA,oBAAA;CAKC;;AAED;CACC;EAAA,iCAAA;EAhCD,yBAAA;EACA,kBAAA;EAkCC;CACD;EACC,iBAAA;EAFD;CAKC;AACD;CACC;EAHA,gBAAA;EACA;CAIA;EACD,kCAAA;EACC,0BAAA;EAFD;CAKC;AACD;CACC;EAAC,gBAAA;EAFF;CAIC;EACD,kCAAA;EAFA,0BAAA;EAKE;CACD;AACD;CACC;;EAFD,WAAA;EAIE;;CAED;EAFD,mBAAA;EACA;;CAKC;EACD,iBAAA;EAFA;;CAEA;EAKE,eAAe;EAAjB,mBAAA;EAFA;CAIA;;AAGA;CAAA,YAHA;CAIA,eAlBA;CAmBA;;AAEA,SAAA,YAAA,EAHC;AAID,SAAA,aAlBA,EAAA;AAmBA,SAAA,aAlBC,EAAA;AAmBD,SAAS,aAAa,EAAE;AACxB,SAAA,aAAA,EAAA;AACA,SAAA,aAHA,EAAA;AAIA,SAAA,aAHA,EAAA;AAIA,SAAA,aAAC,EAAA;AAED,SAAS,aAAa,EAAE;AAAxB,UAAA,aAAA,EAAA;AAEA,UAJC,aAAA,EAAA;AAKD,UAJC,aAAA,EAAA;;AAMD;CAHA,cAAA;CACC,sDAAA;CACD;;AAMA;CAAA,iCAAA;CACC,oBAAgB;CACjB;;AAGA;CAHA,gBAAA;CAKC,eAAe;CAAhB,iBAAA;CAFA,qBAAA;CACA;;AAMA;CAAC,kBAAA;CAFD,gBAAA;CACC,iCAAA;CAKA,oBAAoB;CAArB,eAAA;CAFA,oBAAA;CACA;;AAMA;CACC,kBAAkB;CAAnB,eAAA;CAjBC,oBAAA;CAgBA;;AAMD;CAAA,iBAAA;CAFA,oBAAA;CAIC;;AAED;CAFC,kBAAA;CACD;;AAKA;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,kBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,gBAAA;CAhCA;;AAmCD;CACC,iBAAA;CACD;;AAGA;CAlEA,mBAAA;CAoEC,iBAAiB;CAAlB,oBAAA;CAFA,mBAAA;CACC;;AAMD;CAHA,YAAA;CA5CA,YAAA;CAiDA,aAAA;CACC,mBAAA;CACA,QAAA;CAHA,OAAA;CAKA,wDAAA;CACD,mCAAA;CAEC,2BAA2B;CAC3B,6BAA6B;CAA9B;AAEA;;;CAGC;EAAD,2DAAA;EArEC;CAuEA;;AAED;CANA,yBAAA;CAQC;;AAED;CArBA,6BAAA;CAuBC;;AAED;CANA,6BAAA;CACA;;AAEA;CAdA,iBAAA;CACA;;AAyBA;CAAA,iBAAA;CAFA,aAAA;CAlBA;;AAwBA;CArBA,iBAAA;CAuBC;;AAGD;CAAC,eAAA;CACD,aAAA;CApCA,aAAA;CAsCC,mBAAA;CApCD,8BAAA;CAuCC,+BAA+B;CAAhC,gCAAA;CACC,iCAA8B;CAC/B;;AAGA;CArCA,8BAAA;CAuCC,+BAA+B;CAAhC,gCAAA;CAFC,iCAAA;CACD;;AAMA;CAPC,kBAAA;CAQA,gBAAa;CAFd,aAAA;CAIC,oBAAA;CAFA,uBAAA;CACD,aAAA;CAKC,oBAAoB;CAArB,YAAA;CACA,wBAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAa;CAAd,oBAAA;CAEC,iCAAiC;CAHlC;;AAMA;;CAFA,YAAA;CACA,gBAAA;CACA,iBAAA;CACA,8BAAA;CAIC,kBAAA;CAFD,kBAAA;CAIC,qBAAqB;CAFtB,qBAAA;CACA,sBAAA;CAKC,kBAAkB;CAAnB,qBAAA;CAEC,cAAc;CAHf;;AAMA;;CAFA,oCAAA;CACA,sBAAA;CACA,gCAAA;CACA,oBAAA;CACA,YAAA;CACA;AACA,uCAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,yCAAA,iBAAgB,EAAA;AAChB,yCAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,gDAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,4CAAA,iBAAA,EAAA;AACA,0CAAA,iBAJA,EAAA;AAKA,yCAAgB,iBAAA,EAAA;AAIhB,0CAAA,iBAA0C,EAAiB;AAF3D,uCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,4CAAqC,iBAAmB,EAAA;AACxD,uCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,2CAHC,iBAAA,EAAA;AAID,uCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,qCAAA,iBAAA,EAHoB;AAKpB,4CAA4C,iBAAiB,EAAE;AAA/D,sCAAA,iBAAqC,EAAA;AAFrC,0CAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,uCAAA,iBAHgB,EAAA;;AAKhB,kCAAA,iBAAuC,EAAA;AAFvC,oCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,oCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,2CAHC,iBAAA,EAAA;AAID,uCAAkC,iBAAmB,EAAA;AAFrD,qCAAA,iBAAA,EAAA;AAIA,oCAAA,iBAtBA,EAAA;AAuBA,qCAAA,iBAHqB,EAAA;AAIrB,kCAAA,iBAPA,EAAA;AAQA,uCAAkC,iBAAmB,EAAA;AACrD,kCAAgC,iBAAmB,EAAA;AACnD,sCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,qCAHA,iBAAA,EAAA;AAIA,kCAAA,iBAHC,EAAA;AAID,gCAAA,iBAPA,EAAA;AASA,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAA1D,iCAAA,iBAAA,EAAA;AAEA,qCAJC,iBAAA,EAAA;AAKD,kCADoB,iBAAA,EAAA;;AAGpB;CArCA,gBAAA;CAsCC,mBAAA;CAEA,aAAa;CAAd,kBAAA;CAFA,mBAAA;CAIC;;AAED;CACC,eAAA;CAFD;;AAKA;CACC,eAAA;CACD;;AAGA;CAAA,iBAHA;CAKC,0BAA0B;CAA3B;;AAGA,QADA,YAAA,CAAA;;AAGA;CAPC,eAAA;CASA,iBAAiB;CAAlB,gBAAA;CAFA,iBAAA;CACC;;AAMD;CAAA,eAAA;CACA,gBAAA;CANA;;AAUA;CACC,qBAAqB;CAAtB,iCAAA;CACC,oBAAA;CACD;;AAGA;CAHA,iCAAA;CAKC,gBAAgB;CAAjB,kBAAA;CANA,eAAA;CAKC;;AAMD;CAAA,YAAA;CANA,eAAA;CAQC;;AAGD;CAAA,wEAAA;CAnDA,kBAAA;CAqDC;;AAED;CANA,iBAAA;CAQC;;AAGD;CAAA,yBAAA;CACA,6BAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAa;CAAd,mBAAA;CAFA,oBAAA;CACC;;AAMD;CACC,gBAAgB;CAAjB,iBAAA;CAFC,oBAJA;CAKA;;AAKD;CAFC,mBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,kBAAA;CAFC,mBAAA;CAIA;;AAED;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAAA,yEAAA;CAFC,mBAAA;CAIA;;AAED;CAFC,kBAAA;CACA;;AAKD;CAFC,iBAAA;CACA;;AAMD;CAHA,sDAAA;CACA,YAAA;CAIC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,iBAAA;CAFC,oBAAA;CAHD;;AASA;CAFA,oBAAA;CAHA;;AAUA;CAAA,2EAAA;CACC,mBAAA;CAFD;;AAMA;CAAC,YAAA;CACA,eAAA;CAFA,eAAA;CAKA,6BAA6B;CAA9B,8BAAA;CACC,0BAAY;CArBZ;;AAyBD;CAAA,eAAA;CANA,iBAAA;CAQC;;AAGD;CAHA,YAAA;CAIC,eAAA;CACA,aAAA;CAEA,kBAAkB;CAAnB,oBAAA,CAAA,wBAAA;CACA,gBAAA,CAAA,mCAAA;CAEC;;AAED;CACC;EAAD,eAAA;EACC;CAEA;;AAED;CAAC;EAFA,iBAAA;EAIC;;CAED;EACC,eAAW;EAFb;;CAKC;EACD,YAAA;EANC;;CASA;EAEC,gBAAgB;EAAlB,WAAA;EACC;CAEA;;AAED;CAAC;EAND,iBAAA;EAQE;;CAED;EAND,eAAA;EAKC;;CAKA;EAFD,YAAA;EAlBA;;CA5BA;EAsDE,gBAAgB;EAAlB,WAAA;EACC;CACD;;AAGA;CAAC,gBAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,YAAA;CACC,sBAHC;CAID;;AAED;CAFA,aAAA;CACA;;AAMA;CAAC,kBAAA;CACD;;AAGA;CAtBA,YAAA;CAwBC,YAAA;CAAD,mBAAA;CAFA,yBAAA;CACA,gBAAA;CAKC,sBAAsB;CACvB,0BAAA;CAAC,eAAA;CACA;;AAGD;CAAA,mFAAA;CAEC,oCAAqB;CACrB,4BAAA;CACA,aAAa;CACd,aAAA;CACC,qBAAqB;CACrB;;AAED;;;CAGC;EACD,oEAAA;EAAC;CAEA;;AAED;CAtBA,oBAAA;CAwBC,0BAA0B;CAA3B,qBAAA;CANC,oBAAA;CAdD;;AAyBA;CAAA,mBAAA;CAFA;;AAMA;CACA,iBAAA;CAAC,UAAA;CAFD;;AAMA;CAAA,aAAA;CAFA,eAAA;CAIC,YAAA;CAEA,mBAAmB;CAApB,aAAA;CAFA,gCAAA;CAHA;;AASA;CApCA,0BAAA;CA+BA;;AAUA;CAAC,YAAA;CACD;;AAGA;CAAC,oBAAA;CAEA,0BAAY;CAAb,yBAAA;CAFC,6BAAA;CACA,oBAAA;CAKA,YAAY;CACb,YAAA;CAAA,YAAA;CAFA;;AAMA;CAAA,qBAAA;CAFA,oDAAA;CAHC;;AASD;CACC,iBAAA;CACD;;AAGA;CAPC,eAAA;CASA;;AAED;CAHC,oBAAA;CAKA,mBAAmB;CACpB,mBAAA;CACC,mBAAA;CAAD;;AAGA;CACC,2DAA2D;CAC5D,oBAAA;CAAC,YAAA;CAEA;;AAED;CAAC,gBAAA;CAEA,0BAA0B;CAA3B,sBAAA;CACA,YAAA;CACA;;AAEA;CAEC,oBAAmB;CAApB;;AAGA;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA,OADC,oBAAA,EAAA;;AAGD;CAAA,oBAAA;CACC,0BAAA;CACA,wBAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,eAAA;CACA,iBAAA;CAFA;;AAMA;CAAA,UAAA;CACA;;AAGA;CACC,gBAAA;CAAD,eAAA;CACC,wBAAA;IACA,qBAAA;CAEA;AACD;CAPC,kBAAA;CAQA;;AAGD;CAHA,YAAA;CACA,kBAAA;CAKC,yBAAyB;CAA1B,oBAAA;CACA,mBAAA;CAFC;;AAMD;CAAC,oBAAA;CACD;;AAGA;CACC,kBAAA;CACD,mBAAA;CAAC,OAAA;CAEA,YADD;CAEC;AACD;CAAA;EAEE,mBAAa;EAAf,mBAAA;EACC;CACD;EAEE,aAAa;EACf,mBAAA;EAAA;CACA;;AAGA;CACC,2BAAA;CAAD,qBAAA;CACC,mBAAA;CACD,uCAAA;CAEC,+BAA+B;CAChC,wCAAA;CAAC,gCAAA;CAEA;;AAED;CAAC,0BAAA;CAEA,YAAY;CAAb,YAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CANA,sBAAA;CAKC;;AAKD;CAEC,0BAAgB;CAHhB;;AAKD;CAEC,gBAAgB;CAAjB;;AAGA;;CACA,uBAAA;CAFA;AAKA;;CAEC,eAAA;CAAD;;AAGA;CACC,gBAAgB;CACjB,aAAA;CACC,yBAAA;CAAD;;AAGA;CACC,0BAA0B;CAC3B,YAAA;CACC,kBAAA;CAAD;;AAGA;CACC,oBAAoB;CACrB,iBAAA;CACC,iBAAA;CAAD;;AAGA;CACC,mBAAmB;CACpB,yBAAA;CAAC,UAAA;CACD;;AAGA;CAAC,UAAA;CACD,kBAAA;CAEC,mBAAmB;CACpB,WAAA;CAPA,iBAAA;CASC;;AAED;CAAA,0BAAA;CAEC,gBAAgB;CACjB,YAAA;CArCA,YAAA;CAuCC;;AAED;CAAA,mBAAA;CAEC,cAAc;CAHf,kBAAA;CAKC,yBAAyB;CAC1B,2BAAA;;CAFC;;AAMD;CAAA,iBAAA;CAEC,cAAA;CAAD,aAAA;CAEC,kBAAkB;CACnB,yBAAA;CACC,2BAA2B;CAC3B;;AAED;;CAEC,0BAA0B;CAA3B,0BAAA;CACA,2BAAA;CACC;;AAGD;CACC,aAAA;CAAD;;AAGA;CACC,wBAAwB;CACzB,gBAAA;CAAA,mBAAA;CACA;;AAGA;CAAA,0BAAA;CACC,mBAAA;CACD;;AAGA;CAAC,YAAA;CAEA;;AAED;CAAC,+BAAA;CAEA,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAFA,mBAAA;CAIC;;AAED;CAEC,qCAA8B;CAA9B;;AAGD;CACC,8BAA8B;CAA9B;;AAGD;;CACC,0BAAA;CAFD;;AAMA;CAAA,YAAA;CACA;;AAGA;CACA,eAAA;CACC,iBAAiB;CAAlB;;AAGA;CACC,iBAAiB;CAClB,oBAAA;CACC,gBAAW;CAAZ;;AAGA;CACC,WAAW;CAAZ,aAAA;CAEC,gBAAgB;CACjB;;AACA,gBAAA,gBAAA,EAAA;;AAGA,oBADA,kBAAA,CAAA;;AAGA;CAPC,aAAA;CASA;;AAED;CAAA,gBAAA;CAEC,iBAAiB;CAClB,aAAA;CAAA,eAAA;CAEC;;AAED;CACA,4BARA;CASC,kBAAkB;CACnB;;AAEA,cADC,iBAAA,EAAA;;AAGD;CAPA,mBAAA;CAKC;AAKD;CAAA,aAAA;CACC,gBAAA;CACD,mBAAA;CAEC,2BAA2B;CAC5B,YAAA;CAAA,oBAAA;CACA;;AAGA;CAAA,sDAAA;CACC,iBAAA;CACD;;AAGA;CAAA,oBAAA;CACA;;AAGA;CACA,UAAA;CAAA,aAAA;CANA;;AAUA;CAAA,iBAAA;CACA,YAAA;CAFC;;AAMD;CACC,UAAA;CAAD;;AAGA;CACC,mBAAmB;CAApB,gBAAA;CAFC,iCAAA;CAIA;;AAGD;CAAA,eAAA;CAFC;;AAMD;CAAA,gBAAA;CACC,mBAAA;CAFD;;AAKA;CANC,oBAAA;CA7BD;;AAwCA;CAAA,aAAA;CANC;;AAUD;CACA,kBAAA;CAHC,iBAAA;CACD;;AAMA;CAAC,WAAA;CACD,iBAAA;CAFA,oBAAA;CAKC,oBAAgB;CAAjB,0BAAA;CACA,mBAAA;CAFA,qDAAA;CAKC,gBAAgB;CACjB,2BAAA;CAAC,mBAAA;CAFD;;AAMA;CAAA,YAAA;CAFA,kBAAA;CAIC,eAAA;CAEA,oBAAoB;CACrB,YAAA;CAHC,oBAAA;CAIA;;AAGD;CAAC,iCAAA;CACD,aAAA;CAEC,0BAA0B;CAC3B,iBAAA;CAAC,YAAA;CAEA;;AAED;CAAC,iBAAA;CAEA,iCAAiC;CAAlC,oBAAA;CACA,iBAAA;CACC;;AAGD;CAAA,iBAAA;CACA;;AAGA;CACA,YAAA;CACC,oBAAe;CAAhB;;AAGA;CACC,eAAe;CAAhB,iBAAA;CACC,eAAA;CAFD;;AAKA;CACC,8BAAY;CACb;;AAGA;CACC,oBAAY;CACZ;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,eAAe;CAAhB,gBAAA;CAEC;;;AAED,mBAAA,iBAAA,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAGA,yBAAC,iBAAA,EAAA;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB;;AAED,iCADC,gBAAA,EAAA;;;AAID;CAHA,qBAAA;CAIC;;AAGD;CAHC,YAAA;CAIA,iBAAA;CAFD,kBAAA;CAKC,mBAAkB;CAAnB,gCAAA;CACC,kBAAA;CAFD,oBAAA;CAKC,kBAAkB;CACnB,gBAAA;CAAA,YAAA;CACA;;AAGA;CACA,gBAAA;CACC,YAAA;CAAD;;AAGA;CACC,iBAAiB;CAClB,gBAAA;CAAA,mBAAA;CACA;;AAGA;CACA,YAAA;CACC,mBAAgB;CAAjB;;AAGA;CACC,gBAAgB;CACjB,YAAA;CAAA,oBAAA;CAEC;;AAED;CAAA,YAAA;CAEC,iCAAiC;CAClC;;AACA,qBAAA,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AAGA,KADC,aAAA,CAAA,8BAAA,EAAA;;AAED;CACC,YAAA;CAFD;;AAKA;CAFA,qBAAA;CAIC;;AAGD;CAAA,cAAA;CAFA;;AAMA;CAAA,cAAA;CACC,gBAAA;CAFD;;AAKA;CACA,cAAA;CACC;;AAGD;CACC,WAAA;CAAD;;AAGA;CACC,aAAa,CAAC,6CAA6C;CAC5D,cAAA;CAAA,mBAAA;CACC;;AAGD;CAAC,YAAA;CACA,eAAA;CACD,YAAA;CACC,aAAA;CACA,mBAAA;CACA,UAAA;CAEA,SAAA;CAAD,wBAAA;CAEC,iFAAyB;CACzB,mCAAA;CACA,2BAA2B;CAC5B,iCAAA;CACC,yBAAyB;CACzB;;AAED;;;CAGC;EACD,uEAJA;EAKE;CACF;;AAEA,2DADA;;AAGA;CAAC,cAAA;CAEA;AACD;CAAC,mBAAA;CAEA;;AAED;CACA,eAAA;CACC,wBADD;CAEC;;AAED;CAAC,mBAAA;CAED;;AAEA;CACA,aAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,mBAJD;CAKC;;AAED;CACC;EACC,qBAAqB;EAJvB,sBAAA;EACA,kBAAA;EAAA,qBAAA;EAAA,cAAA;EAAA,oBAAA;EAAA;;CAWC;EACC,6BAA6B;EAR9B,iBAAA;EACD,0BAAA;EAAA,kBAAA;EAAA,SAAA;EAAA,oBAAA;EAAA;;CAeC;EAbA,6BAAiB;EACjB,iBAAA;EAAA,0BAAA;EAgBC,kBAAkB;EAbpB,SAAA;EAeE,gCAAgC;EAChC,6BAA6B;EAd9B,wBAAA;EAEA,kBAAA;EACD;CAAA;;AAiBA;;;CAZA,mBAAA;CACA;AAgBA;CAdC,mBAAA;CACA;;AAiBD;CAbC,WAAA;CACA,+BAAA;CACD,4BAAA;CAeC,uBAAuB;CACvB,oBAAoB;CAbpB;AAeD;CACC,iBAAiB;CAblB,mBAAA;CACC;AAeD;;;CAXA,kBAAA;CACC;;AAED;CACC,aAAA;CACA,kBAAA;CACD,kBAAA;CACC;AAeD;CAbC,iBAAA;CACD;AAeA;CACC,kBAdC;CAeD;AACD;CACC,eAdC;CAeD,mBAdC;CAeD;AACD;CACC;EAbC,kBAAA;EACD,qBAAA;EAeC,qBAAqB;EACrB,sBAAsB;EACtB,cAAc;EACd,wBAAwB;EACxB,oBAAoB;EACpB,gBAAgB;EAChB;CACD;;;;;;;;EAVC,eAAA;EAmBA,YAAY;EAbb,sBAAA;EAeC;;CAED;EAjBA,kBAAA;EAIA,YAAA;EAgBC;;CAED;;;EAZA,kBAAA;EAgBC,mBAAmB;EAbpB;;CAgBA;;;EAZC,oBAAA;EAEA;;CAgBD;;IAZC;;CAgBD;EAbC,kBAAA;EACD,YAAA;EAAD,WAAA;EACC,UAAA;EAND,+BAAA;EASC,4BAAA;EACD,uBAAA;EACC,gBAAA;EAAA;CAgBA;EAbA,aAAA;EAAA,WAAA;EACD,UAAA;EACC,+BAAA;EACA,4BAAA;EAEA,uBAAA;EACD,gBAAA;EACC;CAeA;EAbA,kBAAA;EAeC,mBAAmB;EACnB,eAlBA;EAmBA,mBAAmB;EAdpB,oBAAA;EAFC,8BAAA;EACA;;CAMF;;IAFE;;CAMD;EACA,iBAAA;EAHD;CAmBC;AACD;CAbC;EACD,eAAA;EACC;CAeA;EAbA,eAAA;EACA,YAAA;EAAD,oBAAA;EACC;CAEA;AAeD;CACC;EACC,iBAAiB;EAblB;CAeA;EAbC,YAAW;EACZ;CAeA;EAbA,YAAA;EAAC;;CAiBD;EAbA,YAAA;EAAA,WAAA;EACD;;CAGC;EACA,gBAAA;EAAA,2BAAA;EACD,iBAAA;EACE,eAAA;EAEA,YAAA;EACD,iBAAA;EACA;CAeA;EAbA,eAAA;EAeC,WAAW;EAbZ,qBAAA;EACD,uBAAA;EACE,yBAAA;EACA;CAeD;EAdD,cAAA;EACC;;CAiBA;EAbA,qBAAgB;EAAjB,+BAAA;EACC,4BAAA;EACA,uBAAA;EAEC;CAeD;EACC,gBAAgB;EAdjB,YAAA;EAEC,eAAY;EAAd;CACC;EAgBC,iBAAiB;EACjB,gBAAgB;EAdlB;;CAiBC;EACC,YAAY;EAbd;CACC;;;AAiBD;;GAZC;;CAgBA;CAbD,iBAAA;CACC,gBAAA;CACA,UAAA;CAeA,gBAAgB;CAbjB,kBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAgBD;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.