Making WordPress.org

Changeset 13383


Ignore:
Timestamp:
03/26/2024 08:02:17 PM (3 weeks ago)
Author:
coffee2code
Message:

Support: Prevent user badge from separating from associated left vertical border at narrow viewports.

Props vladytimy, SergeyBiryukov.
Fixes #5680.

Location:
sites/trunk/wordpress.org/public_html/wp-content/themes/pub/wporg-support
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sites/trunk/wordpress.org/public_html/wp-content/themes/pub/wporg-support/sass/elements/_badges.scss

  r13167 r13383  
  102102    .author-badge,
  103103    .author-badge-reporter {
   104        left: -20px;
  104105        top: -28px;
  105106    }
 • sites/trunk/wordpress.org/public_html/wp-content/themes/pub/wporg-support/style-rtl.css

  r13382 r13383  
  14211421    .author-badge,
  14221422    .author-badge-reporter {
   1423        right: -20px;
  14231424        top: -28px;
  14241425    }
 • sites/trunk/wordpress.org/public_html/wp-content/themes/pub/wporg-support/style.css

  r13382 r13383  
  14211421    .author-badge,
  14221422    .author-badge-reporter {
   1423        left: -20px;
  14231424        top: -28px;
  14241425    }
 • sites/trunk/wordpress.org/public_html/wp-content/themes/pub/wporg-support/style.css.map

  r13382 r13383  


Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.