Making WordPress.org

Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#3742 closed defect (bug) (invalid)

Heb problemen met website sinds de wordpress bijgewerkt is naar 4.9.8

Reported by: bc99nl's profile bc99nl Owned by:
Milestone: Priority: normal
Component: General Keywords:
Cc:

Description

Onze website is vannacht bijgewerkt naar versie 4.9.8
Kan echter nu niet meer inloggen in admin.
Ook is de navigatiebalk in de website niet meer te zien.

Wat is er aan de hand. En kan iemand mij helpen om deze toch wel belangrijke functies waar te kunnen benutten.
Het gaat om de website https://bc99.nl

Zie graag uw hulp tegemoet.

Jos Waanders
BC99

Change History (1)

#1 @ocean90
6 years ago

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from new to closed

Hello @bc99nl, for support questions please use our forums at https://nl.wordpress.org/support/ or https://wordpress.org/support/. Thank you!

Note: See TracTickets for help on using tickets.